SOS administracija

Je vaša miza polna papirjev, nič več ne najdete, kje so zadnje dobavnice, spet ste zamudili s plačilom računa, zaposlenim je potrebno nakazati plače in mnogo drugih administrativnih opravil? Dovolite, da vam pomagamo z našo novo storitvijo SOS administracija. Pridem na sedež podjetja in namesto vas opravim vsa potrebna dela, ki jih vi ne zmorete.

Nudimo vam naslednjo poslovno asistenco:

 

 1. Administrativna podpora podjetju
 • desetprstno slepo tipkanje
 • izdaja in vodenje potnih nalogov 
 • računovodske in knjigovodske storitve
 • urejanje in arhiviranje dokumentacije
 • upravljanje z E-maili  
 • organizacija službenih potovanj in namestitev  
 • organizacija sestankov  
 • svetovanje glede bančnih storitev
 • pomoč pri organizaciji poslovnih in sejemskih dogodkov  
 • svetovanje glede poslovnih daril za poslovne partnerje
 • optimizacija stroškov pisarniškega poslovanja  
 • poslovno komuniciranje

 

 1. Nabavna in prodajna poslovna asistenca
 • podpora strankam  
 • vnos podatkov  
 • obdelava naročil  
 • komunikacija z dobavitelji (EN, DE, HR)
 • vodenje zalog blaga
 • reševanje reklamacij
 • podpora zaposlenemu pri urejanju dobavnih rokov

 

 1. Računovodska asistenca
 • vnos izdanih in prejetih računov
 • kontrola prejetih plačil
 • knjiženje bančnih izpiskov
 • upravljanje plačilnega prometa preko elektronske banke
 • oddaja REK obrazcev
 • priprava in oddaja obrazcev za DDV
 • priprava in oddaja davčnega obračuna
 • priprava in oddaja letnih poročil na AJPES

 

 1. Kadrovska asistenca
 • nadomestilo kadrovski službi za majhna podjetja
 • pomoč pri iskanju ustreznega kadra   
 • urejanje postopkov zaposlitve   
 • pomoč pri vodenju personalnih map zaposlenih   
 • vodenje prisotnosti in odsotnosti zaposlenih  
 • priprava in posredovanje podatkov za obračun plač 
 • pomoč pri vodenju evidence o varstvu pri delu in zdravniških pregledih  

Cene so vidne v ceniku spodaj.